Children's Books


Format: Paperback
Condition: New
Language: Filipino/English
Pages: 32
Alamat ng Ampalaya
Augie Rivera/Kora Dandan-Albano
Product Overview
Story by Augie Rivera
Illustrations by Kora Dandan-Albano

This is an original story on the legend of the bitter gourd. The story excites the imagination of children and warns them against the evil of envy and greed.

Isang orihinal na kuwento tungkol sa alamat ng ampalaya, pinupukaw nito ang imahinasyon ng mga bata at binabalaan sila sa kasamaang dulot ng pagkainggit at kasakiman.

Finalist – 1995 PBBY-Salanga Prize