Children's Books


Format: Paperback
Condition: New
Language: Filipino
Pages: 32
Alpabetong Filipino
Virgilio S. Almario/Paul Eric Roca
Product Overview
Story by Virgilio S. Almario
Illustrations by Paul Eric Roca

Isa sa mga unang libro ng bata, tungkol sa alpabetong Filipino, na nagtatampok ng mga halimbawang salita para sa bawat titik.