Children's Books


Format: Paperback
Condition: New
Language: Filipino
Ang Halimaw ng mga Kulay (Coloring Book)
Anna Llenas
Product Overview
Sa paglalarawan ng karaniwang mga damdamin tulad ng saya, lungkot, galit, takot, at payapa, marahang hinihikayat ng mapag-unawang librong ito ang mga bata na ibahagi sa mga magulang at guro nila ang kanilang mga nararamdaman.

Also see: Ang Halimaw ng mga Kulay (picture book)