Children's Books


Format: Paperback
Condition: New
Language: Filipino/English
Ang Halimaw ng mga Kulay (Picture Book)
Anna Llenas
Product Overview
Created by Anna Llenas

Sa paglalarawan ng karaniwang mga damdamin tulad ng saya, lungkot, galit, takot, at payapa, marahang hinihikayat ng mapag-unawang librong ito ang mga bata na ibahagi sa mga magulang at guro nila ang kanilang mga nararamdaman.

By illustrating such common emotions as happiness, sadness, anger, fear, and calm, this sensitive book gently encourages young children to open up with parents, teachers, and daycare providers.

Also see: Ang Halimaw ng mga Kulay (coloring book)